Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

De statistiek

Nu 27
Deze week 664
Deze maand 839
Sinds 11-2008 790562

Dood
 

 

 De dood- ºVÛ-zü - Chiva

 

 

dood (zelfstandig naamwoord) ºVÛ-zü chiva
dood (bijvoeglijk naamwoord) IôPÅ-qü Dongpa
sterven ÁÛ-zü Sheeva
begrafenis Ç+Ý-wÞP-Ghm-ŸÝü KupungDainShu
crematie Ç+Ý-wÞP-ŸÝGÅ-ºzÞ¾ü KupungShukbuil
kerkhof, begraafplaats hݼ-Åü Dursah
natuurlijke dood ºVÛ-z-mÛ-¼P-zŸÛm-HÛ-VôÅ-ZÛh-TÛG-¼ïhü Chivani RengshingGee Chuni Chik Raey
euthanasie »ôfmmÛÁÛ»ü euthanasia
zelfmoord ¼P-ÁÛü Rgang Shee
rouw ¥-Pmü Nga’ngYin
rouwen Î¥-Pm-ŸÝ-zü Nga’ngYin Shu’wa
weduwe  »ÞG-¸-¤ü Yuksahma
weduwnaar »ÞG-¸-qü Yuksapah
wees hÐ-yâG Daithuk
     
Want uit stof ben je gemaakt en tot stof zul je wederkeren wÞP-qô-lݾ-HÛÅ-Iâz-TÛP.ü »P-zB¼-lݾ-hÝ-xÛ¼-¾ôG-‚ïhü Phungbu Duyilgee Dupching, YangGyar DuyilDu Chilochee
De een zijn dood is de ander zijn brood ¤Û-ŸÛG-ºVÛ-z-mÛ-¤Û-GŸm-hïºÛ-hzÞGÅ-¼ïhü MeeShik ChivaNi MeeShyanDee OgRay

 

 

 
Citaat van de dag

"De mens wordt vrij geboren, maar overal is hij geketend.
Čovjek je rođen slobodan, a posvuda je u okovima. "
- Jean-Jacques Rousseau / Žan Žak Ruso
(1712-1778)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?